Voorste kruisbandscheur

Voorste kruisbandscheur

Bij een plotse draaibewging (vb tijdens het sporten) kan de voorste kruisband afgescheurd worden. Soms kan er ook een additionele meniscusscheur of scheur in de gewrichtsband opgelopen worden.

Normale voorste kruisband
Gescheurde voorste kruisband

Symptomen

 • Plotse ‘knak’ voelen of horen bij draaibeweging van de knie
 • Pijn en zwelling na het trauma (als gevolg van bloeduitstorting in het gewricht)
 • Gevoel van instabiele knie en
 • Gevoel van door de knie te zakken
 • Bij blijvende instabiliteit kunnen op termijn kraakbeenletsels en/of meniscusscheuren optreden of zelfs artrose.

Oorzaken

 • Het ‘verdraaien’ van de knie
 • Overstrekken van de knie
 • Door de knie zakken

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van anamnese en klinisch onderzoek en bevestigd met een MRI-scan (fig 1).

Fig 1

Behandeling

De behandeling heeft tot doel de knie opnieuw te stabiliseren en andere schade (zoals kraakbeenletsels of artrose) te beperken. De behandeling hangt vooral af van de leeftijd, het activiteitsniveau en de graad van instabiliteit. Bij jonge patiënten zal nagenoeg altijd voor heelkunde geopteerd worden. Soms kan een conservatieve behandeling voorgesteld worden. Bijvoorbeeld als de stabiliteit voldoende is of de activiteitsgraad zeer laag is.  Belangrijk hierbij is dat de spieren (voornamelijk quadriceps) optimaal worden opgetraind om zo de stabiliteit te verzekeren.

 

Onder heelkundige behandeling verstaan we een kruisbandreconstructie. Bij deze ingreep wordt een nieuwe kruisband gereconstrueerd en op de exacte plaats van de oorspronkelijke kruisband ingeplant. Hiervoor gebruiken we meestal de hamstringpees (pees in de bil). In uitzonderlijke gevallen kan de patellapees of de quadricepspees gebruikt worden, of zelfs een kunststofpees (LARS-ligament).

Gereconstrueerde voorste kruisband

De hospitalisatieduur bedraagt meestal 1 nacht. De dag na de ingreep zal de kinesist reeds enkele revalidatie-oefening doen en het revalidatieschema met u overlopen. Meestal wordt ook een brace voorzien. U dient 2 krukken te gebruiken voor een 3 tot 4-tal weken.  NSAID (ontstekingsremmers) kunnen helpen tegen de pijn en de ontzwelling. Ook dient u gedurende 3 weken subcutane spuitjes te plaatsen ter voorkomen van een bloedklonter in de onderbenen (DVT)

Na de ingreep is de revalidatie van uitermate belang. De nieuwe kruisband moet ingroeien in het bot en dit proces duurt een 6- tot 9-tal maanden. Vandaar dat de revalidatie langzaam van start gaat en zolang in beslag neemt. Fietsen is meestal toegalaten na 2 maanden, lopen na 4 maanden en rotatiesporten na 6 maanden, al kan dit variëren naar gelang de ingreep.

Gedurende de revalidatie is het belangrijk om eerstde mobiliteit te herwinnen. Wanneer deze optmaal is, kan aan de spierkracht gewerkt worden. De revalidatie in toto duurt tussen de 7 en 9 maanden.

 

Complicaties

 • Wondproblemen of infectie
 • Bloeding
 • DVT
 • Herruptuur (vooral bij te zwakke spier of te snel hervatten van de sport of roken)

Contact

Campus Dendermonde

Kroonveldlaan 50, 9200

Dendermonde

+32 (0)52 25.26.07

————————————–

Privépraktijk Orthomondo

Noordlaan 111a,

9200 Dendermonde

+32 (0)52 21.75.21

————————————–

Campus Zele

Koevliet 6, 9240 Zele

+32 (0)52 45.64.95

Contact

Campus Dendermonde

Kroonveldlaan 50, 9200

Dendermonde

052/25.26.07

————————————–

Privépraktijk Orthomondo

Noordlaan 111a,

9200 Dendermonde

052/21.75.21

————————————–

Campus Zele

Koevliet 6, 9240 Zele

052/45.64.95