Dr. Spapens behaalt Belgian Hand Surgery Cerficate

Dit jaar behaalde Dr. Spapens Nouchka het Belgian Hand Surgery Certificate (BHSC).

Het BHSC is bijkomende universitaire specialisatie van twee jaar die zich verder verdiept in de complexiteit van de handchirurgie: Gaande van basis klinische en chirurgische competenties tot specifieke hand-pols en elleboog pathologie, letsels van perifere zenuwen, pediatrische handaandoeningen en zelfs uitgebreide bot- en weke delen reconstructies. Deze inter-universitaire opleiding is een 4-tal jaren  geleden opgericht naar analogie van het Europese handexamen.

Na meer dan 128 theoretische en praktische opleidingsuren, het meewerken en schrijven van een wetenschappelijk artikel, bekroonde Dr. Spapens deze opleiding met een geslaagd mondeling examen voor een meertalige jury.

We wensen haar hiervoor feliciteren!